Údržba robotických kosačiek AL-KO Robolinho je veľmi dôležitým faktorom vzhľadom na celkovú životnosť kosačky.

Vzhľadom na to, že robotické kosačky sú v režime práce oveľa viac času ako bežné kosačky, ich pravidelná kontrola všetkých mechanických súčastí, ale i pravidelná aktualizácia softvéru je veľmi dôležitým každoročným krokom pre udržanie dlhodobej životnosti kosačky.

My pre Vás zabezpečujeme takýto servis či už po sezóne, ale aj počas sezóny, ak to stav kosačky vyžaduje. Kosačku dôkladne vyčistíme, nastavíme, aktualizujeme softvér, premažeme a skontrolujeme všetky časti a kosačku Vám vrátime pripravenú na sezónu. Samozrejmosťou je aj pravidelná kontrola / výmena žacích nožov, ktorú by si mal každý zákazník kontrolovať sám aj v priebehu sezóny. Výmena žacích nožov sa odporúča 1-2x za sezónu v závislosti od veľkosti plochy, ktorú kosačka kosí a celkového času, ktorý kosačka kosí.